Contributie

Lidmaatschap 2024

Voor het vissen in Renswoude heb je een VISpas nodig. (Grand Canal te Renswoude). Door het kopen van een VISpas of Jeugdvergunning ben je tevens per kalender jaar lid van onze vereniging. Als je het lidmaatschap op wil zeggen moet je dat voor 1 oktober van het kalender jaar doen bij de penningmeester van de vereniging. Emailadres : info@hsvrenswoude.nl  ,Door de "Visplanner APP" op de mobiele telefoon te plaatsen, vervalt de verplichting om de schriftelijke toestemming bij je te hebben. Dus een VISpas en de APP is voldoende om te gaan vissen.

VISpas voor Senioren                     € 35,00

 Deze VISpas in combinatie met de lijst van viswateren is volgens de Visserijwet verplicht voor leden die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn.

VISpas voor Senioren 65+             € 31,00

Deze VISpas in combinatie met de lijst van viswateren is volgens de Visserijwet verplicht voor leden die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn.

VISpas voor Junioren                     € 25,00

Deze VISpas in combinatie met de lijst van viswateren is volgens de Visserijwet verplicht voor leden die op 1 januari 14 jaar of ouder zijn (t/m 17 jaar, peildatum 1 januari).

JeugdVISpas tot 14 jaar                € 19,00 (volledige bevoegdheid)

Met een JeugdVISpas mag je vissen met twee hengels en mag je vissen op roofvis.

Voor vragen omtrent de Vispas of incasso betaling kun je mailen naar: Info@hsvrenswoude.nl
Iedereen is verplicht om via Incasso te betalen !

===============================================

Extra vispas :

Indien u lid bent van een andere hengelsportvereniging dan u kunt u bij HSV Renswoude een sub lidmaatschap/extra VISpas aanvragen.
Kosten € 17.50 per jaar.
U heeft recht op retournering van de teveel betaalde afdracht als u meerdere VISpassen heeft zonder sterretje rechts naast het lidnummer. De oorzaak hiervan is dat de persoonsgegevens bij één van de verenigingen niet kloppen, waardoor u niet gematched bent. Tevens is het mogelijk om de afdracht terug te vragen als u nieuw lid bent geworden middels een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) bij een nieuwe vereniging, terwijl u al lid was van een andere vereniging. Om de dubbele afdrachten terug te vragen verwijzen wij u door naar de site van Sportvisserij Nederland.

==============================================

Visplanner 

Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en de VISplanner App. Samen met de VISpas of kleine VISpas vormt de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren de schriftelijke toestemming om ergens te mogen vissen. In de lijsten van viswateren zijn de wateren opgenomen, waar u mag vissen met het betreffende document. Vanaf 1 januari 2015 is de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen. Het dikke boekje hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. Met de digitale lijst van viswateren wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot en kunt u beter op de kaart zien waar u mag vissen. Met de VISplanner App kunt u niet alleen visstekken bekijken op kaart, maar ook zelf visstekken aanmaken. Zo heeft u een persoonlijk overzicht met uw eigen visstekken.

Wilt u meer informatie of de VISplanner App downloaden klik hier.

==============================================

Vispas kwijt ?

Bent u uw VISpas kwijt?
Via de website van Sportvisserij Nederland kunt u een nieuwe duplicaatpas aanvragen. Hieraan zijn kosten verbonden.

Klik hier voor de link.

=================================================

Ruud Sannema

Willem Pater

Controleur HSV Renswoude

Voor leden van een hengelsportvereniging geldt dus dat zij op grond van het verenigingsrecht c.q. de statuten verplicht zijn om mee te werken aan controles door controleurs, inclusief de controle van de documenten.

VISpas 2024 bestellen

Copyright © 2023 HSV RENSWOUDE - Alle rechten voorbehouden
Privacy Wetgeving AVG