Privacywetgeving AVG

PRIVACYVERKLARING VAN DE HSV RENSWOUDE

De HSV Renswoude is gevestigd te Renswoude en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40506526.


Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de HSV Renswoude verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 De HSV Renswoude verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 1. Zich inschrijft / aanmeldt als lid van de HSV Renswoude.

 2. Een vergunning of dienst afneemt bij de HSV Renswoude (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.

 3. Contact met ons opneemt (bv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2 De HSV Renswoude verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 • Voorletters en naam;

 • Geboortedatum;

 • Adres;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Leeftijd;

 • Geslacht;

 • Rekeningnummer(s);

 • Het lidmaatschap(s)nummer van een hengelsportvereniging;

 • En voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.

 • Browsercookies.

1.3 De HSV Renswoude kan deze gegevens gebruiken om:

 • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;

 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);

 • voorlichting (informatievoorziening);

 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);

 • handhaving.

2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de HSV Renswoude via mobiele nummer 06 51546437 of per e-mail: info@hsvrenswoude.nl voor:

 • Meer informatie over de wijze waarop de HSV Renswoude persoonsgegevens verwerkt;

 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

 • Inzage in de persoonsgegevens die de HSV Renswoude met betrekking tot u verwerkt;

 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de HSV Renswoude.

3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 De HSV Renswoude zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 De HSV Renswoude treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN

4.1 De HSV Renswoude kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 • aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;

 • verwerkers van de HSV Renswoude (voor de uitvoering van de dienstverlening);

 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 De HSV Renswoude verstrekt uw gegevens niet aan andere derden. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Renswoude, oktober 2018

Copyright © 2023 HSV RENSWOUDE - Alle rechten voorbehouden
Privacy Wetgeving AVG