VERENIGINGSREGELS

Als lid van HSV Renswoude heb je veel mogelijkheden om je hobby uit te oefenen. Om iedereen evenveel visplezier te geven is het belangrijk dat alle leden zich aan de regels houden die het bestuur heeft bepaald en die in de Visserijwet staan. 

Algemene voorwaarden

U moet in het bezit zijn van een geldige VISpas. De houder van de VISpas is verplicht deze op aanvraag van bevoegde controleurs te tonen. U dient zich aan de regels en voorwaarden die op de website staan vermeld te houden en tevens aan de regels die vermeld zijn in de Visserijwet. Overtreding van de visserijwet en/ of de verenigingsvergunning maakt de VISpas ongeldig. Men wordt dan geacht zonder VISpas te vissen, zodat een proces-verbaal of inname van de VISpas, tot de mogelijkheden behoort. Een tijdelijk royement wordt doorgegeven aan de ledenadministratie van Sportvisserij Nederland, een nieuw bestelde VISpas is dan niet meer geldig. 

Hengelsportvereniging Renswoude aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of materialen ontstaan tijdens deelname aan de activiteiten van de vereniging.

Controle 

Verenigingscontroleurs verrichten hun taak in opdracht van het bestuur en in het belang van uw vereniging. Gaarne uw medewerking en respect voor deze vrijwilligers.
Voor leden van een hengelsportvereniging geldt dus dat zij op grond van het verenigingsrecht c.q. de statuten verplicht zijn om mee te werken aan controles door controleurs, inclusief de controle van de documenten.

De regels

 • Nachtvissen is niet toegestaan. Verordening Utrechts landschap van zonsondergang tot zonsopgang.

 • Er mag met maximaal 2 hengels worden gevist. 

 • Het is verboden om gevangen vis in bezit te hebben of te vervoeren.

 • Grof voeren is niet toegestaan. (Max halve kilo droog voer)

 • Gevangen vis mag tijdelijk (maximaal 6 uur) in een leefnet worden opgeslagen, uitzondering hierop zijn de vissoorten PALING, KARPER, SNOEK en BAARS. Deze soorten dienen na vangst direct te worden teruggezet op de plaats waar ze gevangen zijn. (Met uitzondering van wedstrijden door de vereniging georganiseerd)

 • U mag geen vis verplaatsen naar een ander water. U doorkruist daarmee het beheerplan van de vereniging. 

 • Gebruik een onthaakmat bij het onthaken en terugzetten van gevangen vissoorten karper en snoek. 

 • Met betrekking tot de omgang met gevangen vis volgen wij de gedragscode welzijn vis - Sportvisserij Nederland

 • U mag geen onderhoudswerkzaamheden aan de watergangen hinderen of belemmeren. 

 • Het is verboden zich met auto’s en andere vervoermiddelen - niet zijnde fietsen en /of gehandicaptenvoertuigen op de oevers en/of het gazons van alle wateren te begeven.  

 • Het is niet toegestaan bij het vissen schade aan de taluds te veroorzaken. 

 • U mag op de taluds, onderhoudspaden en gazons geen wormen spitten of op andere wijze verzamelen. 

 • Het is verboden vislijn, voer, aas en overig afval bij of in het water achter te laten.

 • Feeder korven (lood) , looddruppels groter dan 15 gram zijn verboden. er dient een loodvervanger gebruikt te worden.

U dient zich aan deze en eerder vermelde voorwaarden te houden en tevens aan de regels die vermeld zijn in de Visserijwet. Overtreding van de visserijwet en/ of de verenigingsvergunning maakt de VISpas ongeldig. Men wordt dan geacht zonder VISpas te vissen, zodat een proces-verbaal of inname van de VISpas, tot de mogelijkheden behoort.

VISpas 2024 bestellen

Copyright © 2023 HSV RENSWOUDE - Alle rechten voorbehouden
Privacy Wetgeving AVG