1. Iedere deelnemer wordt geacht het reglement te kennen en dat strikt na te leven.

 2. Type hengel wordt vrijgegeven, dus alle soorten zijn toegestaan.
  Wel moeten we andere deelnemers niet onnodig tot last zijn.

 3. Het optuigen en uitpeilen voor de wedstrijd is toegestaan.

 4. Niet toegestaan is:

  • Dat de haak van aas voorzien is voor de wedstrijd.

  • Om meer dan 1 tuig in het water te hebben.

  • Alles wat wettelijk verboden is, dus géén rode maden.

 5. Alle gevangen vissoorten tellen.

 6. Zwaar voeren is toegestaan tot 5 minuten na het beginsignaal, daarna handjes voeren of voer cuppen.

 7. Eindsignaal: onmiddellijk ophalen en tuig uit het water.

 8. De deelnemer dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen,
  dat er geen verminkingen ontstaan en de vis onbeschadigd kan worden teruggezet.

 9. Iedere deelnemer is verplicht zijn plek schoon achter te laten.

 10. Iedere deelnemer is verplicht het inschrijfgeld te voldoen bij zijn eerste competitiewedstrijd.

 11. Er wordt gevist op gewicht, wat wordt omgezet in punten en wel als volgt:

  • Degene met de meeste gevangen vis in gewicht krijgt 1 punt, de tweede in gewicht krijgt 2 punten enz..

  • Degene die afwezig is, krijgt 5 punten meer t.o.v. het aantal deelnemers.

  • Zijn er meerdere deelnemers die niets gevangen hebben, dan wordt het aantal deelnemers dat niets gevangen heeft door twee gedeeld en dat wordt bij degenen die niets gevangen hebben extra bijgeteld t.o.v. de laatste deelnemer die vis gevangen heeft.

  • Winnaar van de competitie is degene die het minste aantal punten heeft.

  • De twee slechtste competitiewedstrijden vallen af.

  • Iedere deelnemer is verplicht zijn vis te laten wegen.

 12. Alle Feeder korven of druppellood groter dan 15 gram moeten loodvrij zijn.

 13. Geschillen tijdens de wedstrijd dienen opgelost te worden door de wedstrijdcommissie.
  De wedstrijdcommissie bepaald op dat moment.

VISpas 2024 bestellen

Copyright © 2024 HSV RENSWOUDE - Alle rechten voorbehouden
Privacy Wetgeving AVG